Lê Lợi và đất Lam Sơn\

Sách phác họa chân dung, nhân cách và sự nghiệp của nhà chính trị, quân sự lỗi lạc Lê Lợi; đánh giá vai trò của Lê Lợi trong lịch sử dân tộc; đồng thời nêu lên vị trí, ý nghĩa của con người và miền đất Lam Sơn, Thanh Hóa trong suốt cuộc đời của ông...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Vũ, Ngọc Khánh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá-Thông tin, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7028 L250l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn