Đàm đạo với Phật Đà\

Sách được thể hiện dưới hình thức một cuộc đàm đạo với nhà tư tưởng, văn hóa Phật Đà, qua đó khám phá kho báu văn hóa Phật; phân tích tình hình phát triển nền văn hóa thế giới và vị trí của Phật học trong văn hóa truyền thống Trung Quốc...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lý, Giác Minh
Đồng tác giả: Lâm Thấm, Vũ, Ngọc Quỳnh
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn học, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 294.363 Đ104đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn