Quản lý và phát triển tổ chức hành chính Nhà nước

Sách đề cập đến những vẫn đề lý luận về tổ chức hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước trên cơ sở những nguyên tắc, quan điểm hoạt động quản lý hành chính trong tổng thể chung của thể chế nhà nước

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Học viện HCQG. Khoa khoa học hành chính
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thống kê, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 352.2 Qu105l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn