Phật học cương yếu\

Sách cung cấp những kiến thức cơ bản về Phật giáo; nguyên nhân thành lập và lịch sử phật Thích Ca Mâu Ni; đồng thời giới thiệu về giáo pháp, phương pháp nghiên cưú và tu hành của đạo phật

Lưu vào:
Tác giả chính: Tưởng, Duy Kiều
Đồng tác giả: Thiều Chưủ
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : kđ.: Tôn giáo, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 181 Ph124h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 05-18-2010 00:00  Gọi tài liệu này về