Học Phật chánh pháp\

Bằng những dẫn chứng thực tế, sách đề cập tới thuyết luân hồi và cái Tâm trong đạo Phật; bàn về Tu hạnh Bồ tát, lễ phật, tu niệm phật và dẫn tích về các vị tu đặng Tịnh Độ

Lưu vào:
Tác giả chính: Đoàn, Trung Còn
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : kđ.: Tôn giáo, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 294.363 H419p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn