Phật giáo\

Sách giới thiệu về lịch sử của Phật tổ, những điều cốt yếu trong Phật pháp và mối quan hệ của đạo Phật đối với cuộc nhân sinh; phân tích thuyết Thập Nhị nhân duyên cùng hai phái lớn của Phật giáo là Tiểu Thừa và Đại Thừa

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Trọng Kim
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : kđ.: Tôn giáo, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 294.3 Ph124g
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn