Lịch sử tư tưởng kinh tế: Lưu hành nội bộ\

Lưu vào:
Tác giả chính: Mai, Quế Anh
Đồng tác giả: Nguyễn, Ngọc Thanh, Phạm, Văn Chiến
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1991
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 330.15 L302s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn