Administrative law and Government: Luật hành chính và Chính phủ\

Cuốn sách nói về hoạt động của các cơ quan của Chính phủ (cơ quan hành pháp) trong việc thực hiện các chính sách pháp luật đã được ghi trong hiến pháp và các luật do Quốc hội ban hành, việc ban hành các chính sách và quy định dưới luật theo uỷ quyền của Quốc hội cũng như thủ tục xem xét lại các quyế...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Kenneth Culp Davis
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Saint Paul: West, 1975
Phiên bản:xb.lần thứ hai
Chủ đề:
USA
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.06 A102m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn