Modern Constitutional theory: A reader\

Sách tham khảo, bổ sung cho môn luật Hiến pháp hoặc lý thuyết hiến pháp, có các bài viết về phương pháp chú giải Hiến pháp, về chế độ liên bang, sự phân chia tam quyền phân lập, các quyền sở hưũ, quyền bình đẳng chủng tộc và các quyền tự do...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: John H. Garvey
Đồng tác giả: T.Alexander Aleinikoff
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Saint Paul: West, 1989
Phiên bản:xb.lần thứ nhất
Chủ đề:
USA
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.73 M419e
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 11-26-2004 00:00  Gọi tài liệu này về