Nhập môn Luật học\

Giáo trình giới thiệu khái quát về bản chất, nguồn gốc pháp luật, cơ sở tồn tại, tính biến đổi và phân biệt được hiện tượng pháp luật với các hiện tượng xã hội; nhận biết các đặc tính và hệ quả của hiện tượng pháp luật...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Jean-Claude Ricci
Đồng tác giả: Trần, Quang Hiếu
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 340.07 Nh123m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn