American Government\

Sách phân tích về hệ thống chính trị hoa kỳ, nền dân chủ, về mối quan hệ giữa dân chúng và Chính phủ thông qua ý kiến cộng đồng, các đảng phái chính trị, bầu cử, về thể chế tam quyền phân lập, về quyền tự do và quyền công dân, và về chính sách chung của Chính phủ Mỹ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Susan Welch
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : New York: West, 1988
Phiên bản:xb.lần thứ bảy
Chủ đề:
USA
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.973 A104e
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn