Tâm Lý học: Giáo trình

Sách dùng cho sinh viên các trường Đại học nghiên cưú về lịch sử, bản chất, đối tượng nghiên cưú của tâm lý học; ảnh hưởng của tâm lý học trong việc phát triển nhân cách, quá trình nhận thức, giao tiếp trong quan hệ xã hội, về tình cảm và hành động trong cuộc sống...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Trường Đại học Luật Hà Nội
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Công an nhân dân, 2002
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 150.1 T120l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn