Tâm lý học tư pháp: Giáo trình\

Giáo trình dùng cho sinh viên các trường Đại học nghiên cưú về tâm lý học tư pháp như một ngành độc lập, là cơ sở cho hoạt động tư pháp nắm được tâm lý hành vi tội phạm

Lưu vào:
Tác giả chính: Đặng, Thanh Nga
Tác giả tập thể: Trường Đại học Luật Hà Nội
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Công an nhân dân, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 347 T120l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn