Tội phạm học: Giáo trình

Sách dùng cho sinh viên và cán bộ nghiên cưú ngành khoa học tội phạm; phân tích nguyên nhân và điều kiện sinh ra tội phạm, thân nhân tội phạm, các biện pháp ngăn ngừa tội phạm trong xã hội, dự báo về tình hình tội phạm và phân biệt tội phạm trên thế giới ngày nay...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Trường Đại học Luật Hà Nội
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Công an nhân dân, 1998
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 364 T452p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn