Luật Hiến pháp nước ngoài: Giáo trình\

Sách giới thiệu khái niệm cơ bản về Luật hiến pháp nước ngoài, sự phân loại của ngành luật, chế độ bầu cử, vai trò của Nghị viện, nguyên thủ quốc gia, chính phủ, hệ thống tư pháp, tổ chức chính quyền địa phương, các đảng phái chính trị ở ngước ngoài đồng thời, và một số Hiến pháp của một số nước: Ho...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Thái, Vĩnh Thắng
Tác giả tập thể: Trường Đại học Luật Hà Nội
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Công an nhân dân, 1999
Chủ đề:
anh
nga
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.02 L504h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn