Lịch sử Nhà nước Việt Nam và pháp luật thế giới: Giáo trình\

Sách giới thiệu hệ thống về lịch sử nhà nước và pháp luật qua các thời kỳ: chiếm hưũ nô lệ, phong kiến, tư sản và XHCN; một số mô hình nhà nước điển hình Liên Xô, Cu Ba và một số nước châu á

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Điền
Đồng tác giả: Vũ, Thị Nga
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Công an nhân dân, 1997
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.1 L302s
Bản Unknown Checked outHạn: 06-28-2007 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn