Tạo việc làm cho lao động nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Phân tích tình hình tại Hà Nội\

Sách phân tích tình hình lao động nữ của Hà Nội, tìm ra giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho lao động nữ có việc làm, xóa bỏ định kiến về giới trong sử dụng lao động

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Thị Thu
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động xã hội, 2003
Chủ đề:
CNH
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 331.11 T108v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn