Trích dẫn APA

Peter S. Rose. (1989). Money and capital markets: The financial system in an increasingly Global economy\ (xb.lần thứ ba.). Homewood: Irwin.

Chicago Style Citation

Peter S. Rose. Money and Capital Markets: The Financial System in an Increasingly Global Economy\. xb.lần thứ ba. Homewood: Irwin, 1989.

Trích dẫn MLA

Peter S. Rose. Money and Capital Markets: The Financial System in an Increasingly Global Economy\. xb.lần thứ ba. Homewood: Irwin, 1989.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.