Những luận thuyết nổi tiếng thế giới\

Sách giới thiệu những luận thuyết nổi tiếng thế giới có tác động mạnh mẽ trong lĩnh vực nhân văn, quyền lực xã hội loài người; và các học thuyết khoa học về tuần hoàn của vũ trụ, các hố đen trên các hành tinh, các thuyết toán học, vật lý học, y học trong quá trình tìm tòi khám phá, đấu tranh đi đến...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Huy Hòa
Đồng tác giả: Vũ, Đình Phòng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá-Thông tin, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 001 Nh556l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn