Comparative Politics today: A world view\

Tác giả trình bày quan điểm toàn cầu về Chính trị thế giới năm 1987: hệ thống, quá trình, chính sách. Miêu tả một cách cụ thể về các Quốc gia và vai trò của Chính phủ các nước lớn trong hệ thống Văn hóa chính trị thế giới

Lưu vào:
Tác giả chính: Gabriel A. Almond
Đồng tác giả: G.Bingham Powell
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Glenview: Scott, 1988
Phiên bản:xb.lần thứ tư
Chủ đề:
Anh
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.3 C429p
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn