Commercial bank financial management in the financial services industry\

Sách giới thiệu về quản lý tài chính của ngân hàng thương mại trong dịch vụ tài chính, trình bày lý thuyết về hoạt động ngân hàng, hệ thống điều tiết hoạt động ngân hàng, phân tích chi phí ngân hàng, cấp vốn đầu tư, quản lý nợ và lập kế hoạch chiến lược phát triển ngân hàng...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Joseph F. Sinkey
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : New York: Macmillian, 1989
Phiên bản:xb.lần thứ ba
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 332.1 C429m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn