Huyền Trân Công chúa: Tiểu thuyết lịch sử\

Sách viết về phả hệ nhà Trần, giai đoạn xác lập tư tưởng triết học, thể hiện đường lối ngoại giao để duy trì nền hòa bình bền vững qua cuộc hôn nhân giữa Công chúa Huyền Trân với những qui tắc khắt khe để gìn giữ trường tồn dòng họ trong việc nối ngôi, giữ vững địa vị để củng cố vương triều...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng, Quốc Hải
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Phụ nữ, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.702 H527t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn