Bão táp cung đình: Tiểu thuyết lịch sử\

Sách viết sử về vương triều nhà Trần trong thời gian 175 năm, từ khi nhà Lý sụp đổ, nhà Trần nổi lên, đứng đầu là Trần Thủ Độ đã thâu tóm toàm bộ thiên hạ, phục hưng kinh tế đưa Đại Việt trở thành quốc gia cường thịnh có một không hai trong lịch sử...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng, Quốc Hải
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Phụ nữ, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.7024 B108t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn