Thăng Long nổi dậy: Tiểu thuyết lịch sử\

Sách viết về phả hệ nhà Trần chống lại cuộc xâm lược của đế quốc Nguyên Mông; ca ngợi Vua tôi làm nên chiến thắng vang dội, khẳng định tinh thần và sức mạnh của Đại Việt trong trường kỳ lịch sử cổ kim của chúng ta

Lưu vào:
Tác giả chính: Hoàng, Quốc Hải
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Phụ nữ, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 959.731 Th116l
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn