Các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động: Song ngữ Việt Anh

Sách giới thiệu các qui định mới nhất về hướng dẫn thi hành Bộ luật lao động đã được kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa X thông qua, qui định rõ về quyền lợi, nghĩa vụ của người lao động

Lưu vào:
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 344.01 C101v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn