American Government\

Sách tham khảo, cung cấp cho sinh viên sự hiểu biết về ngữ cảnh, cấu trúc, tiến trình chính trị Hoa kỳ, giới thiệu khung hiến pháp, các thể chế chính trị cơ bản, các chính sách kinh tế, thuế khóa, đối ngoại của chính phủ Mỹ

Lưu vào:
Tác giả chính: D.Grier Stephenson
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : New York: Haper & Row, 1988
Phiên bản:xb.lần thứ nhất
Chủ đề:
USA
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.973 A104e
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn