Những qui định cấm của pháp luật đối với cán bộ, công chức: Sưu tầm và biên soạn\

Sách hệ thống hóa các qui định không được làm đối với cán bộ, công chức trong khi thi hành công vụ. Quy định cụ thể 12 mục quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính, kế toán, kiểm toán, ngân hàng, tín dụng

Lưu vào:
Tác giả chính: Phương Hoa
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.068 Nh556q
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn