Sử dụng hiệu quả nguồn lực con người ở Việt Nam\

Sách giới thiệu một số vấn đề cơ bản về nguồn lực con người; yêu cầu phát triển nguồn lực trong phát triển CNH, HĐH; kinh nghiệm của một số nước trong việc phân bố và sử dụng nguồn lực. Hướng phát triển, phân bố và sử dụng nguồn nhân lực của Việt Nam từ nay đến năm 2010...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Hưũ Dũng
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động xã hội, 2003
Chủ đề:
CNH
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 331.11 S550d
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 11-27-2004 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn