Một số vấn đề về xây dựng hệ thống chính trị ở Tây Nguyên: Sách tham khảo\

Sách giới thiệu đặc trưng chủ yếu của hệ thống chính trị Việt Nam nói chung và tính đặc thù trong quá trình xây dựng hệ thống chính trị ở Tây Nguyên, những vẫn đề cần chú ý khi thực hiện các giải pháp thực tiễn để xây dựng Tây Nguyên vững mạnh...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Phạm, Hảo
Đồng tác giả: Trương, Minh Dục
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.9597 M458s
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn