Trích dẫn APA

Anh Côi. (2003). Du lịch vòng quanh thế giới - Thái Lan\. Bến Tre: Thanh niên.

Chicago Style Citation

Anh Côi. Du Lịch Vòng Quanh Thế Giới - Thái Lan\. Bến Tre: Thanh niên, 2003.

Trích dẫn MLA

Anh Côi. Du Lịch Vòng Quanh Thế Giới - Thái Lan\. Bến Tre: Thanh niên, 2003.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.