Những điều cần biết về các qui định pháp luật mới đối với cán bộ, công chức\

Sách gồm 21 câu hỏi và trả lời về các nội dung sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh cán bộ, công chức, cùng các qui định pháp luật mới đối với cán bộ, công chức và các văn bản pháp luật có liên quan

Lưu vào:
Tác giả chính: Đào, Hải Đăng
Đồng tác giả: Đào, Thu An
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Lao động, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 342.068 Nh556đ
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Checked outHạn: 02-01-2006 00:00  Gọi tài liệu này về
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn