Thế kỷ XXI làm lãnh đạo như thế nào\

Sách ghi lại những cuộc trò chuyện, trao đổi với 100 nhà lãnh đạo điển hình cho các giới xã hội Mỹ, qua đó vạch ra khái niệm lãnh đạo thế kỷ XXI trên các chuyên đề đổi mới, khai phát tiềm năng, quan niệm giá trị, nhà lãnh đạo nữ, ý thức toàn cầu hóa, đồng thời dự báo về kinh tế, xã hội và văn hóa ch...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Chu, Trọng Lương
Đồng tác giả: Nguyễn, Quốc Siêu
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: NXB. Hà Nội, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 372 Th250k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn