Hành hương và thăm viếng\

Sách ghi chép giới thiệu về đạo Công giáo với các nghi thức tang lễ, bầu Giáo hoàng, các kỳ họp Thượng hội đồng giám mục thế giới và cuộc sống hàng ngày của các tu sĩ, sinh hoạt của linh mục, Hồng y và Giáo hoàng

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Văn Sang
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Hội nhà văn, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 270.092 H107h
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn