Sử ký\

Sách giới thiệu công trình sử học lớn nhất của Trung Quốc, đồng thời là một tác phẩm lớn nhất về văn xuôi trong nền văn học cổ Trung Quốc, ghi chép lại sự việc của những người, những nước có tác dụng chi phối cả thiên hạ; nghiên cưú những biến đổi, cống hiến về lễ, nhạc, luật lệ, thiên văn, làm lịc...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Tư, Mã Thiên
Đồng tác giả: Phan Ngọc
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Văn hoá thông tin, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 895.1 S550k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn