Nghiệp vụ ngân hàng quốc tế\

Sách giới thiệu các cơ chế cơ bản của nghiệp vụ ngân hàng quốc tế như: tín dụng tài trợ xnk, thanh toán quốc tế, kinh doanh ngoại hối cũng như các kỹ thuật trực tiếp rút ra từ các cơ chế này

Lưu vào:
Tác giả chính: Lê, Văn Tư
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Thống kê, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 332.1 Ngh307v
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn