Nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia

Sách nghiên cưú về lý luận và phương pháp luận đánh giá năng lực cạnh tranh quốc gia trên phương diện thể chế Nhà nước và vai trò điều hành của Chính phủ, tài chính, ngân hàng, chính sách mở cửa, kết cấu hạ tầng, công nghệ, lao động; đề ra các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Viện Nghiên cưú quản lý kinh tế TW
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Giao thông vận tải, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.6048 N122c
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn