35 năm hợp tác và phát triển\

Sách giới thiệu lịch sử ra đời, mục tiêu, phương thức hoạt động của ASEAN; phân tích những thành tựu ASEAN đã đạt được trong việc hợp tác trên các lĩnh vực thương mại, công nghiệp, du lịch, nông nghiệp, tài chính, vận tải, hợp tác vì sự tiến bộ xã hội; đặc biệt là vai trò của Việt Nam trong việc phá...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Trần Quế
Tác giả tập thể: Trung tâm KHXH & NVQG. Viện kinh tế thế giới
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 327.59 B100m
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn