Thanh toán quốc tế bằng L/C - Các tranh chấp thường phát sinh và cách giải quyết: Sách tham khảo\

Sách hệ thống các loại tranh chấp thường phát sinh trong thanh toán bằng L/C; nêu lên những tranh chấp thường xảy ra ở Việt Nam và cách vận dụng các văn bản hướng dẫn của Phòng Thương mại Quốc tế để giải quyết tranh chấp này, từ đó kiến nghị các giải pháp nhằm ngăn ngừa và giải quyết có hiệu qủa nhữ...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Thị Quy
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003
Chủ đề:
L/C
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 332.7 Th107t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn