Quy định mới về tổ chức, bộ máy, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan điều tra thuộc Công an nhân dân trong Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự năm 2015 /

Lưu vào:
Tác giả chính: Đào, Anh Tới
Định dạng: Book Chapter
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!