Một số vấn đề về áp dụng những quy định có lợi cho người bị buộc tội theo Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự /

Lưu vào:
Tác giả chính: Trần, Hưng Bình
Định dạng: Book Chapter
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!