Triển khai thực hiện có hiệu quả công ước ASEAN về phòng, chống mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em và kế hoạch hành động ASEAN về phòng, chống mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em /

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Ngọc Anh
Đồng tác giả: Nguyễn, Thị Thu Hương
Định dạng: Book Chapter
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!
LEADER 00795naa a2200193 4500
005 20161111015146.0
040 |a TVQH  |b vie  |e AACR2 
041 |a vie 
100 1 |a Nguyễn, Ngọc Anh 
245 1 0 |a Triển khai thực hiện có hiệu quả công ước ASEAN về phòng, chống mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em và kế hoạch hành động ASEAN về phòng, chống mua bán người, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em /  |c Nguyễn Ngọc Anh, Nguyễn Thị Thu Hương 
653 |a Công ước ASEAN 
653 |a Kế hoạch hành động ASEAN 
653 |a Mua bán người 
653 |a Phụ nữ 
653 |a Trẻ em 
700 1 |a Nguyễn, Thị Thu Hương 
773 0 |g 2016, Số 15, tr.6-12  |t Kiểm sát 
942 |2 ddc  |c BT 
999 |c 54871  |d 54871