Về chuyển đổi từ mô hình tố tụng hình sự thẩm vấn sang mô hình tố tụng hình sự tranh tụng ở Ý /

Lưu vào:
Tác giả chính: Lại, Thị Thu Hà
Định dạng: Book Chapter
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!