Bầu cử là một trong những hình thức nhân dân thực hiện quyền lực nhà nước /

Lưu vào:
Tác giả chính: Đinh, Văn Liêm
Định dạng: Book Chapter
Ngôn ngữ:Vietnamese
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Tài liệu tương đương