Nông nghiệp Việt Nam trên con đường công nghiệp hóa - hiện đại hóa

Sách giới thiệu những bài viết, nghiên cưú của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các nhà khoa học về CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, những chính sách phát triển kinh tế nông nghiệp miền núi phía Bắc, phát triển lúa ở đồng bằng sông Cưủ Long, vai trò của công nghệ sinh học và phát triển nông t...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Việt Nam. Bộ NN & PTNT
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : T.P. Hồ Chí Minh: NXB. T.P. HCM, 2003
Chủ đề:
CNH
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 338.1 N455n
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn