Trích dẫn APA

Lê, V. C., & Mai, T. T. H. Về các điều khoản liên quan đến trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong phần chung Bộ luật hình sự năm 2015.

Chicago Style Citation

Lê, Văn Cảm, and Thị Thu Hằng Mai. Về Các điều Khoản Liên Quan đến Trách Nhiệm Hình Sự Của Pháp Nhân Trong Phần Chung Bộ Luật Hình Sự Năm 2015.

Trích dẫn MLA

Lê, Văn Cảm, and Thị Thu Hằng Mai. Về Các điều Khoản Liên Quan đến Trách Nhiệm Hình Sự Của Pháp Nhân Trong Phần Chung Bộ Luật Hình Sự Năm 2015.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.