Trích dẫn APA

Nguyễn, T. T. Một số vấn đề về chứng minh trong tố tụng hình sự.

Chicago Style Citation

Nguyễn, Trúc Thiện. Một Số Vấn đề Về Chứng Minh Trong Tố Tụng Hình Sự.

Trích dẫn MLA

Nguyễn, Trúc Thiện. Một Số Vấn đề Về Chứng Minh Trong Tố Tụng Hình Sự.

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.