Trích dẫn APA

Lê, V. C., & Lê, V. N. Sự hình thành của phần chung pháp luật hình sự 10 năm đầu sau cách mạng (1945-1955) và nghĩ tới chế định đại xá trong pháp luật hình sự đương đại (Kỳ I).

Chicago Style Citation

Lê, Văn Cảm, and Văn Năm Lê. Sự Hình Thành Của Phần Chung Pháp Luật Hình Sự 10 Năm đầu Sau Cách Mạng (1945-1955) Và Nghĩ Tới Chế định đại Xá Trong Pháp Luật Hình Sự đương đại (Kỳ I).

Trích dẫn MLA

Lê, Văn Cảm, and Văn Năm Lê. Sự Hình Thành Của Phần Chung Pháp Luật Hình Sự 10 Năm đầu Sau Cách Mạng (1945-1955) Và Nghĩ Tới Chế định đại Xá Trong Pháp Luật Hình Sự đương đại (Kỳ I).

Cảnh báo! Những trích dẫn này có thể không chính xác 100%.