American Government and Politics: A Neoconservative Approach\

Sách nghiên cưú về Chính trị và Chính phủ Hoa kỳ trên quan điểm chủ nghĩa Tân Bảo thủ. Nội dung trình bày những khái niệm: Chủ nghĩa tự do, Chủ nghĩa bảo thủ, Chủ nghĩa cấp tiến, so sánh chủ nghĩa bảo thủ mới với các chủ nghĩa trên, phân tích hệ thống chính trị, Thể chế tam quyền, vận động chính trị...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả chính: Richard T. Saeger
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:English
Xuất bản : Illinois: Scott, 1982
Phiên bản:xb.lần thứ nhất
Chủ đề:
USA
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 320.973 A104e
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn