Nhà thờ công giáo Việt Nam\

Sách giới thiệu nhà thờ công chúa giáo Việt Nam, quan niệm của công giáo về nơi thờ tự, quá trình ra đời và phát triển của nhà thờ công giáo, cấu trúc nhà thờ, một số nhà thờ công giáo tiêu biểu

Lưu vào:
Tác giả chính: Nguyễn, Hồng Dương
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Khoa học xã hội, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 274 Nh100t
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn