Văn kiện Đảng toàn tập (Tập 26 - 1965)

Văn kiện Đảng toàn tập - Tập 26 gồm 66 tài liệu xếp ở phần văn kiện chính bao gồm các Nghị quyết, Chỉ thị, thông tri của TW Đảng, bài phát biểu và kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và của đồng chí Lê Duẩn; Phần phụ lục có thêm các Nghị quyết của TW cục miền Nam...

Miêu tả chi tiết

Lưu vào:
Tác giả tập thể: Đảng Cộng sản Việt Nam
Định dạng: Sách
Ngôn ngữ:Vietnamese
Xuất bản : Hà Nội: Chính trị quốc gia, 2003
Chủ đề:
Thẻ: Thêm từ khóa
Không có thẻ nào, Hãy là người đầu tiên đánh dấu biểu ghi này!

Thu vien Quoc Hoi:

Call Number: 324.2597 V115k
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn
Bản Unknown Sẵn sàng  Đặt mượn